ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ANUL ȘCOLAR 2024-2025


ETAPE DE ÎNSCRIERE

ETAPA I: 27.05.2024 -14.06.2024:

 • 27.05.2024 – 31.05.2024 – COLECTARE CERERI DE ÎNSCRIERE
 • 03-05 iunie 2024- PROCESAREA CERERILOR DIN FAZA I– prima opțiune
 • 06-10 iunie 2024– PROCESAREA CERERILOR DIN FAZA A II A– a doua opțiune
 • 11 – 12 iunie 2024- PROCESAREA CERERILOR DIN FAZA A III A– a treia opțiune

Copiii respinși în Etapa I faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa a II-a.

Afișarea rezultatelor și a numărului de locuri libere după prima etapă de înscrieri: 14 iunie 2024, ora 14:00

ETAPA II : 17.06.2024 – 05.07.2024:

Afișarea rezultatelor și a numărului de locuri libere după a doua etapă de înscrieri: 05 iulie 2024, ora 14:00

ETAPA DE AJUSTĂRI: 19- 29 august 2024

ORAR PRIMIRI DOSARE:
ZILNIC: 9:00- 16:00

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Dosarul va cuprinde următoarele acte necesare înscrierii:

 • cerere- tip de înscriere eliberată de către unitate
 • declarație-acord de înscriere semnată de ambii părinți/ reprezentant legal
 • copie de pe certificatul de naștere al copilului;
 • copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
 • Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, (dacă este cazul);

*Înscrierea copiilor se face la sediul Scolii Gimnaziale ”Andrei Muresanu”Ploiesti , Str. Trotus , nr 4

SOLICITAREA ȘI VALIDAREA CERERII TIP NU PRESUPUNE ÎNSCRIEREA

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă.

În situaţia în care,  numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale.

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE:

 • copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la data de 1 septembrie;
 • domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 • cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 • existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);
 • ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:
 • pensionat în conformitate cu prevederile legale;
 • cu certificat de handicap;
 • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.