Documente


SCOALA ANDREI MURESANU PLOIESTI

Anticoruptie si asimilate

   Ca urmare a cerintelor impuse prin OMEN 5144/26-09-2013 – Strategia Nationala Anticoruptie in sectorul educational, Inspectoratul Scolar Judetean Prahova revine la solicitarile facute prin adresa ISJPh 4233/17-12-2013 si recomanda afisarea pe siteul unitatii de invatamant a urmatoarelor documente care ilustreaza transparenta in actul decizional si administrarea responsabila, in acord cu legislatia in vigoare, a resurselor:

 • OMEN 5144/26-09-2013 – cu privire la strategia anticoruptie in sectorul educational [detalii …];
 • OMEdC 4925/2005 – Regulamentul de Organizare si Functionare A Unitatilor de Invatamant Preuniversitar (ROFUIP) [detalii …];
 • Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare [detalii …];
 • ROI al Unitatii de Invatamant; conducerea MEN recomanda interdictia comercializarii manualelor si auxiliarelor de catre cadrele didactice [detalii …];
 • Raportul anual privind starea si calitatea invatamantului;
  |
  |- 2013 – 2014 [detalii …];
  |
  |- 2014 – 2015;
 • Procedura de solutionare a sesizarilor/reclamatiilor [detalii …];
 • Procedura de evaluare a elevilor; conform ROFUIP cap. VI „Evaluarea elevilor”, art. 54 – 59; [detalii …];
 • Procedura de evaluare a cadrelor didactice/personalului didactic auxiliar si nedidactic: OMECTS 6143/2011 [detalii …], respectiv OMECTS 4613/2012 [detalii …];
 • Procedura pentru asigurarea legalitatii actului decizional [detalii …];
 • Procedura de stabilire a planului de achizitii [detalii …];
 • Procedura de proiectare a bugetului; resurse bugetare si extrabugetare si surse de provenienta [detalii …];
 • Donatii facute scolii si modul lor de inregistrare (cuprinderea lor in inventarul scolii daca sunt echipamente, instalatii etc.) [detalii …];
 • Lista organismelor abilitate in consultanta pe teme de coruptie [detalii …];
 • Consecinte ale incalcarii cerintelor legislative [detalii …];

Coduri de conduita

 • Codul de conduita al cadrelor didactice [detalii …];

CEAC

 • Descrierea activitatilor de imbunatatire a calitatii [detalii …];

Alte documente

 • Metodologie „Scoala dupa Scoala” [detalii …];
 • Documente excursii
  |
  |- Ordin MEN 3060 [detalii …];
  |
  |- Acordul parintelui / Declaratia elevului [detalii …];
  |
  |- Declaratia operatorului economic [detalii …];
  |
  |- Plan excursie / tabara [detalii …];
  |
  |- Obligatiile elevilor care participa la excursii / tabere [detalii …];