OMEC 4247/21.05.2020-modificarea si completarea metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobat prin OMECTS 6143/2011- Fisa de evaluare anuala si Fise de post