– OMEC nr. 4321/22.05.2020, pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani, aprobata prin OMEN nr. 4435/2014, pentru anul scolar 2019-2020: 2020-05-22-4321-omec-modif-&-complet-metodolog-examen-certif-calif-profes-3-ani-aprob-omen-4435-2014-pentru-2019-2020.pdf, 2020-05-22-4321-omec-modif-&-complet-metodolog-examen-certif-calif-profes-3-ani-aprob-omen-4435-2014-pentru-2019-2020.docx (Data publicarii: 26.05.2020)


https://lege5.ro/MonitorOficial/mongq3danzygiyq/monitorul-oficial-partea-i-nr-413-19-05-2020?numar=413&d=19-05-2020